Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN GOCZAŁKOWICKIEJ

AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

XI sezon marzec – czerwiec 2011r.

 


1. Wstęp

 

 

1.      Celem rozgrywek GALK jest popularyzacja w naszym regionie koszykówki i stworzenia możliwości grupom amatorskim rozgrywania systematycznych spotkań.

2.      Organizatorem ligi jest:

Pszczyńskie Stowarzyszenie Sportowe „PODSTARZYNIEC”

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach.

3.      Patronat nad rozgrywkami pełni: Wójt Gminy Goczałkowice Krzysztof Kanik.

4.      Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach są ubezpieczeni.

5.      Liga GALK jest prowadzona na zasadzie gry o mistrzostwo. Jeden sezon składa się z 1 rundy zasadniczej oraz fazy play off.

6.      Termin zgłaszania drużyn określony jest w punktach 4.2 i 4.3.

7.      Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach uzależniony jest od opłaty wpisowej w określonym terminie przed rozpoczęciem każdej edycji. Wpisowe za cały XI sezon marzec – czerwiec 2011 wynosi 1100zł i należy je wpłacić do 15.03.2011r. Wpisowe można również wpłacić w dwóch ratach:

1. 600zł płatne do 22.03.2011r.
2. 600zł płatne do 22.04.2011r.

8.      Mistrz ostatniej edycji ligi płaci 50% wpisowego.

9.      Wszystkie spotkania GALK odbywają się w hali sportowej w Goczałkowicach.

10.  W obiektach na terenie, których rozgrywana jest Liga, obowiązuje zmiana obuwia dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

11.  Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatorów w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym.

12.  Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

13.  Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwają prowadzący rozgrywki oraz sędziowie.

 

2. Rozgrywanie spotkań w lidze GALK.

 

1.      Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów GALK na stronie www.galk.pl.

2.      Sezon trwa od marca 2011r. do czerwca 2011r. Mecze odbywać się będą w soboty i niedzielę w godzinach 10.00 – 21.15.

3.      Liga GALK – będzie się składać z I ligi (8 zespołów) i II ligi (max 10 zespołów). Jeżeli do rozgrywek zgłosi się mniej niż 14 zespołów system rozgrywek może ulec zmianie. Rozgrywki będą się toczyć w dwóch fazach: runda zasadnicza i play off.

4.      W pierwszej lidze wystąpi 8 pierwszych zespołów X sezonu – w przypadku wycofania się z rozgrywek drużyny z I ligi o obsadzie tego miejsca decyduje Organizator. Pozostałe ekipy zagrają w II lidze. W przypadku większej ilości chętnych o przyjęciu decyduje:

·         wypełnienie wszystkich warunków zgłoszenia drużyny do rozgrywek określonych w regulaminie

·         pierwszeństwo mają ekipy grające w poprzedniej edycji GALKu

·         kolejność zgłoszenia

·         ostateczną decyzję podejmuje Organizator, który ma prawo nie dopuścić drużyny, bądź zawodnika do rozgrywek.

5.      Faza ZASADNICZA – będzie rozegrana systemem „każdy z każdym” jeden mecz (7 meczy), po czym tabela będzie podzielona na zespoły 1 - 4 oraz 5 - 8 gdzie ekipy zagrają "każdy z każdym" jeden mecz (3 mecze).

6.      Faza PLAY OFF (półfinały) – będzie rozegrana w lidze systemem 1-4,2-3,5-8,6-7. Play off będzie rozgrywany do dwóch wygranych. Natomiast o miejscach 1,3,5 i 7 zadecyduje jedno spotkanie. W przypadku lig 8 zespołowych, każda drużyna rozegra co najmniej 13 meczy.

7.      System punktacji przedstawia się następująco: zwycięstwo 2 punkty, przegrana 1 punkt, walkower 0 punktów (0:20 w koszach).

8.      O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów przez daną drużynę. W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów decyduje wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami.

9.      Jeżeli drużyna w danej edycji nie stawi się na dwa spotkania, które zostaną zweryfikowane jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnej fazy rozgrywek. Wówczas unieważnia się dotychczas rozegrane spotkania przez tę drużynę i weryfikuje się wyniki jako walkowery dla przeciwników (0: 20).

10.  W przypadku oddania walkowera w fazie Play Off w jednym z meczy, drużyna przegrywa całą rundę walkowerem.

11.  Rozgrywanie akcji będzie ograniczone czasem 24 sekund.

12.  Godzina spotkania może zostać przełożona, ale tylko pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez wszystkie zainteresowane strony.

13.  Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane na odwrocie oryginału protokołu spotkania, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

14.  W lidze prowadzone będą pełne statystyki.

15.  W skład obsady sędziowskiej wchodzą: 2 sędziów boiskowych, 1 sędzia stolikowy i statystyk.

 

3. Awans do I ligi i spadek do II ligi

 

1.      Z I ligi bezpośrednio spadnie ostatnia (8-ma) ekipa, a przedostatnia (7-ma) zagra baraż z 2-gą drużyną z II ligi.

2.      Z II ligi bezpośrednio awansuje mistrz rozgrywek, natomiast druga drużyna będzie grać baraż z 7-mą drużyna z I ligi.

 4. Postanowienia dotyczące drużyn i zawodników.

 

1.      Drużyna musi posiadać swoją nazwę, logo, kapitana, telefon kontaktowy i adres e-mail, musi posiadać jednolity strój sportowy z numerami od 4 do 15. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.

2.      Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 15.03.2011r.

3.      Drużyny, które występowały w X edycji GALK-u rezerwują miejsce w XI edycji do dnia 10.03.2011r.

4.      Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:

·         wypełniony formularz zgłoszeniowy,

·         logo drużyny,

·         wyżej wymienione dane należy dostarczyć do organizatorów do dnia 15.03.2011r.

5.      W drużynie może występować min. 7 zawodników a max. 12 zawodników.

6.      W czasie trwania rundy zasadniczej jest możliwość dopisania zawodnika do listy w danej drużynie, jeśli nie było zgłoszonych 12 zawodników.

7.      Każda drużyna musi rozpocząć mecz mając minimum 5-ciu zawodników.

8.      Zawodnicy uczestniczący w lidze GALK nie mogą zmieniać barw klubowych w trakcie sezonu.

9.      Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny może nastąpić najpóźniej na 24 h przed meczem.

10.  W przypadku zgłoszenia 12 zawodników do składu drużyny nie ma żadnych możliwości zgłoszenia nowych zawodników.

11.  W każdej drużynie z I ligi GALK może uczestniczyć max. 1 zawodnik zrzeszony w PZKosz, w II lidze nie ma takiej możliwości.

12.  Aby zawodnik z danej drużyny mógł wziąć udział w play off musi rozegrać minimum 4 spotkania w rundzie zasadniczej.

13.  Zawodnik zrzeszony w GALK ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek.

14.  Jeżeli drużyna nie uiści wpisowego przed przystąpieniem do rozgrywek zostaje skreślona z listy drużyn oczekujących na start w GALK, na jej miejsce automatycznie wchodzi następna drużyna.

15.  Zawodnik pobierający klucz do szatni przed meczem swojej drużyny zobowiązany jest do oddania go sędziemu stolikowemu niezwłocznie po opuszczeniu szatni.

 

5. Kary.

 

1.      Za nie przystąpienie do meczu bez wcześniejszego powiadomienia organizatora lub nieprzybycie w komplecie na mecz drużyna ponosi koszty sędziowskie.

2.      Za każde przewinienie techniczne – zawodnik płaci karę w wysokości 10zł lub odbywa pauzę 1 meczu.

3.      Za drugie przewinienie niesportowe – zawodnik płaci karę w wysokości 10zł lub odbywa pauzę 1 meczu, za trzecie i każde następne przewinienie niesportowe zawodnik płaci karę 10zł i odbywa pauzę 1 meczu.

4.      Za przewinienie dyskwalifikujące (rażąco niesportowe zachowanie) – zawodnik płaci karę 50zł lub odbywa pauzę 3 meczy.

5.      Za przewinienie dyskwalifikujące (rażąco niesportowe zachowanie) – zawodnik może również zostać decyzją sędziów i organizatorów GALK wykluczony z Ligi.

6.      Drużyny pokrywają koszty zniszczenia obiektu, na którym są odbywane mecze GALK.

7.      Wszystkie kwoty za ewentualne kary zostaną przeznaczone na nagrody na koniec rozgrywek.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

1.      Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach GALK są ubezpieczeni.

2.      Zgłoszenie drużyny do rozgrywek IX edycji Goczałkowickiej Amatorskiej  Ligi Koszykówki, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  niniejszego  regulaminu.

3.      Organizatorzy przewidują puchary, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn oraz wyróżniających się zawodników.

4.      Nagrody indywidualne w poszczególnych kategoriach przyznawane są najlepszym zawodnikom wg następującego klucza:

·         do statystyk liczymy wszystkie mecze z wyjątkiem ostatniego spotkania (decydującego o końcowej klasyfikacji drużynowej);

·         w klasyfikacji uwzględnieni zostaną zawodnicy którzy rozegrali minimum 7 spotkań

·         w klasyfikacjach skuteczności uwzględnieni zostaną zawodnicy którzy oddali minimum 20 rzutów w minimum 7 meczach.

5.      Sprawy sporne rozstrzyga organizator w formie negocjacji ze stronami, które weszły w spór.

 

Nr konta, na które trzeba wpłacać wpisowe do X edycji:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 71 8448 0004 0034 7062 2000 0001

Pszczyńskie Stowarzyszenie Sportowe „PODSTARZYNIEC”

43-200 Pszczyna, ul. Korfantego 51/2 z dopiskiem 

"XI edycja Goczałkowickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki" 

NIP 638 – 16 – 27 – 100

Reklama: